มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรคในช่องปากของเด็ก และวิธีการป้องกัน

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 8 ส.ค.65 EP331
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“โรคในช่องปากของเด็ก และวิธีการป้องกัน” วิทยากรโดย ทพ.ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ