มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นึกไม่ออก บอกไม่ถูก (My Self)

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 8 ส.ค.65 EP330
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“นึกไม่ออก บอกไม่ถูก (My Self)” วิทยากรโดย คุณกรรณิการ์ รูปเหมาะดี มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ