มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ (เพื่อนช่วยเพื่อน)

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 4 ส.ค.65 EP329
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ (เพื่อนช่วยเพื่อน)” โดยคุณนัสรุลเลาะห์ อาแว นักสังคมสงเคราะห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิว คอมมิตตี

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ