มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นวดไทย “นวดส่วนขาและเท้า”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 2 ส.ค.65 EP326
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

นวดไทย”นวดส่วนขาและเท้า”โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู) และคุณจริยา คงสังข์(ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ