มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ขยับกาย คลายปวดหลัง

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 1 ส.ค.65 EP325
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“ขยับกาย คลายปวดหลัง” วิทยากรโดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ