มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูก

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 1 ส.ค.65 EP324
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูก”  วิทยากรโดย คุณปฎิภาณ ตาคำ นักศึกษาปริญญาโท จิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ