มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ “วิธีการคิดและแต่งเพลงที่ใช้ในกิจกรรม”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 26 ก.ค.65 EP323
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ “วิธีการคิดและแต่งเพลงที่ใช้ในกิจกรรม” โดยทีม MUSIC INSPIRES BYเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ