มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด”ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อและท่ายืนเข่า”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 26 ก.ค.65 EP322
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
กายภาพบำบัด”ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อและท่ายืนเข่า” โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู) และคุณสุกัญญา สมเกษร (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ