มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การดูแลเบื้องต้นเมื่อลูกป่วยและการป้องกันโรคมือเท้าปาก

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 25 ก.ค.65 EP321
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“การดูแลเบื้องต้นเมื่อลูกป่วยและการป้องกันโรคมือเท้าปาก” วิทยากรโดย พญ.ชมพูนุท ณ นคร กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ