มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การใช้ยาสำหรับเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 25 ก.ค.65 EP320
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“การใช้ยาสำหรับเด็กพิการ”  วิทยากรโดย ดร.ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ