มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายและฝึกท่ายืนเข่า”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 21 ก.ค.65 EP318
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายและฝึกท่ายืนเข่า” วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก ผู้ช่วยครู และ คุณสมบัติ ขนานคล้าย แกนนำผู้ปกครองชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ