มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด”ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึกท่าตั้งคลาน”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 19 ก.ค.65 EP316
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
กายภาพบำบัด”ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึกท่าตั้งคลาน” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง(ผู้ช่วยครู) และคุณสมสมัย ใจห้าว(ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ