มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัดกับการดูแลตนเอง EP.2

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 18 ก.ค.65 EP315
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“กายภาพบำบัดกับการดูแลตนเอง EP.2” วิทยากรโดย คุณทิพวิมล ดำช่วย นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ