มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ “แนวทางการออกแบบกิจกรรม”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 12 ก.ค.65 EP313
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ “แนวทางการออกแบบกิจกรรม” โดยทีม MUSIC INSPIRES BYเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ