มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นวดน้ำมันสำหรับเด็ก

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 18 ก.ค.65 EP314
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“นวดน้ำมันสำหรับเด็ก”  วิทยากรโดย​ อ.นิทรา​ ต่ายลีลาศ​  (ครูทรา)​

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ