มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ความสำคัญของการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 11 ก.ค.65 EP311
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“ความสำคัญของการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับเด็กพิการ” วิทยากรโดย คุณสาลิน เรืองศรี นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ