มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นวดประคบสำหรับเด็ก

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 11 ก.ค.65 EP310
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“นวดประคบสำหรับเด็ก” วิทยากรโดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ