มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ “ประโยชน์ของดนตรีบำบัดกับเด็กพิการ “

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 5 ก.ค.65 EP308
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ “ประโยชน์ของดนตรีบำบัดกับเด็กพิการ “โดยทีม MUSIC INSPIRES
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ