มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัดกับการดูแลสุขภาพตัวเอง

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 30 มิ.ย.65 EP305
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“กายภาพบำบัดกับการดูแลสุขภาพตัวเอง” โดย คุณทิพวิมล คำช่วย

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ