มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การวางแผนกิจกรรมดนตรีบำบัด

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 28 มิ.ย.65 EP303
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ “การวางแผนกิจกรรมดนตรีบำบัด” โดยทีม MUSIC INSPIRES BY เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ