มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 23 มิ.ย.65 EP299

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

บรรยายในหัวข้อ”รู้ทัน ป้องกันโรคในช่องปาก” โดย ทพ.ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากร

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ