มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 21 มิ.ย.65 EP297

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ “วิธีการประเมินของดนตรีบำบัด” โดยทีม MUSIC INSPIRES BY เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ