มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 21 มิ.ย.65 EP296

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

นวดไทย”นวดสะบักและหลัง” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก(ผู้ช่วยครู) และคุณสมบัติ ขนานคล้าย(ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ