มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 20 มิ.ย.65 EP295

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

“คุณค่าธรรมชาติกับชีวิตประจำวัน” โดย คุณอัญชลี มโนสวัสดิ์ ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ