มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 16 มิ.ย.65 EP293

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“อาการ MIS-C การดูแลสุขภาพของเด็กหลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19“ โดย นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ อาจารย์พิเศษภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ