มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 14 มิ.ย.65 EP291

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ “กระบวนการทำงานของดนตรีบำบัด” โดยทีม MUSIC INSPIRES BY เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ