มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 9 มิ.ย.65 EP288

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

“การเล่นกระตุ้นพัฒนาการกับเด็กพิเศษ” โดย คุณอุบลรัตน์ นำนาผล ข้าราชการบำนาญ

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ