มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์10 พ.ค. 65 EP278

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand กายภาพบำบัด”ยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนขา” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู) วิทยากร
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ