มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 30 พ.ค. 65 EP284

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand “การนวดไทยสำหรับเด็กพิการ”  โดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ