มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์17 พ.ค. 65 EP281

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand กายภาพบำบัด”ยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนแขน” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู) วิทยากร
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ