มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์12 พ.ค. 65 EP280

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand “สิทธิเด็ก เรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม” โดย คุณกรรณิการ์  รูปเหมาะดี (ครูกัน)  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ