มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์19 พ.ค. 65 EP282

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand ทักษะการสื่อสาร: การสื่อสารสร้างสุข โดย คุณสมลักษณ์ ลิ้ม  วิทยากร
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ