มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์12 พ.ค. 65 EP279

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายและฝึกท่านั่งหลังตรง” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ