มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  27 ก.ค. 64 Ep. 41 “การนวดแขน สะบัก และหลัง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  27 ก.ค. 64 Ep. 41 “การนวดแขน สะบัก และหลัง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา10.00 -11.00 น. การนวดไทย “การนวดแขน สะบัก และหลัง”โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ