มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  9 ส.ค. 64 Ep. 51 “การฝึกท่านั่งและท่าตั้งคลาน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  9 ส.ค. 64 Ep. 51 “การฝึกท่านั่งและท่าตั้งคลาน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด “การฝึกท่านั่งและท่าตั้งคลาน” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ