มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  9 ส.ค. 64 Ep. 52 “กิจกรรมสวนบำบัด”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  9 ส.ค. 64 Ep. 52 “กิจกรรมสวนบำบัด”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด   “ซุปเห็ด” โดย คุณอภิรดี วานิชกร (ครูตุ่ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ