มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 9 พ.ย. 64 Ep. 130 “ผ่อนคลายร่างกายด้วยโดสะโฮ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 9 พ.ย. 64 Ep. 130 “ผ่อนคลายร่างกายด้วยโดสะโฮ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว “ผ่อนคลายร่างกายด้วยโดสะโฮ” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ