มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 9 ธ.ค. 64 Ep. 152 “นวดศีรษะและใบหน้า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 9 ธ.ค. 64 Ep. 152 “นวดศีรษะและใบหน้า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “นวดศีรษะและใบหน้า” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ