มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 9 ธ.ค. 64 Ep. 153 “ศิลปะจากเมล็ดพืช”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 9 ธ.ค. 64 Ep. 153 “ศิลปะจากเมล็ดพืช”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
14.00-15.00 น. สวนบำบัด”ศิลปะจากเมล็ดพืช” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ