มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  9 ก.ย. 64 Ep. 79 “นวดสะบัก และหลัง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  9 ก.ย. 64 Ep. 79 “นวดสะบัก และหลัง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. นวดไทย “นวดสะบัก และหลัง”โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ