มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  8  ก.ค 64 Ep. 27 “กายภาพบำบัด”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  8  ก.ค 64 Ep. 27 “กายภาพบำบัด”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์  เวลา10.00 – 11.00 น. กายภาพบำบัด  วิทยากรโดย คุณโชติกา  บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม) และ คุณสุจินดา  ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ