มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  8  ก.ค 64 Ep. 28 “ถุงหอมสมุนไพร”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  8  ก.ค 64 Ep. 28 “ถุงหอมสมุนไพร”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา14.00 – 15.00 น. สวนบำบัด   “ถุงหอมสมุนไพร” วิทยากรโดย คุณสุภัค   พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ