มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 มิ.ย. 64 Ep. 3 “การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 มิ.ย. 64 Ep. 3 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ 10.00 -11.00 น. ในกิจกรรม  “การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” วิทยากรโดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ