มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 มี.ค. 65 Ep. 237“การสร้างความเข้าใจในการรับวัคซีน​ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ฯ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 มี.ค. 65 Ep. 237“การสร้างความเข้าใจในการรับวัคซีน​ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ฯ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00​ น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ​ “การสร้างความเข้าใจในการรับวัคซีน​ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19สำหรับเด็กพิการ”
โดย​ รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์​เจริญ​ อาจารย์พิเศษภาควิชากุมารเวชศาสตร์​ จุฬา​ลงกร์มหาวิทยาลัย

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ