มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 พ.ย. 64 Ep. 128 “นวดตัวเอง ป้องกัน บรรเทาอาการปวดแขน และไหล่”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 พ.ย. 64 Ep. 128 “นวดตัวเอง ป้องกัน บรรเทาอาการปวดแขน และไหล่”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “นวดตัวเอง ป้องกัน บรรเทาอาการปวดแขน และไหล่” โดย อาจารย์นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ