มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 พ.ย. 64 Ep. 129 “Safety Zone ศิลปะบำบัด การสื่อสารกับคนในครอบครัว”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 พ.ย. 64 Ep. 129 “Safety Zone ศิลปะบำบัด การสื่อสารกับคนในครอบครัว”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Safety Zone…ศิลปะบำบัด การสื่อสารกับคนในครอบครัว”
โดย ผศ.โสภา อ่อนโอภาส นักวิชาการสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบำบัดอิสระ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ