มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 ก.พ. 65 Ep. 213“ท่ายืนเข่า และท่ายืน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 ก.พ. 65 Ep. 213“ท่ายืนเข่า และท่ายืน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่ายืนเข่า และท่ายืน” โดย คุณไพรสร พาลิชัน (ครูสร)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ