มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 ก.พ. 65 Ep. 214“กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 ก.พ. 65 Ep. 214“กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ โดย ทีม Music Inspired by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ