มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 มิ.ย. 64 Ep. 1 “การนวดไทยเพื่อเด็กพิการ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 มิ.ย. 64 Ep. 1 การนวดไทยเพื่อเด็กพิการ
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ 10.00-11.00น. ในกิจกรรมการนวดไทยเพื่อเด็กพิการ วิทยากรโดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ