มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 มี.ค. 65 Ep. 236“น้ำพริกมะขามอ่อน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 มี.ค. 65 Ep. 236“น้ำพริกมะขามอ่อน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “น้ำพริกมะขามอ่อน” โดย คุณจุลิน   ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่) (RERUN)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ